Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Пішли женці жытo жати / Poszli żniwiarze żyto żąć

Днес на Лемковинi дармо глядати Никыфоровой ци Кузяковой шахiвницi – розмаітых кавальчыкiв рiль, тым ци тамтым засiяных, розложеных по горбочках и долинах не лем Радоцины, Долгого, Чертiжного, Липной ци Тиханi… В селах, до котрых Лемкы вернули, тiж iх юж не видно. Жнива, бо о них буде бесiда, можеме познати юж лем з оповiдань Лемкiв, котры тямлят iх зо своiх молодых рокiв. Пан Григорій Гладик з Кунковы в бесіді з Марійом Вірхняньском оповiдят, як колиси жнивували на Лемковинi. Дознате ся, коли и якы зерна сiяли, котры были найбарже вымагаючы и што за поряд робило ся в часi жнивуваня.

Емiсия проґраму в середу 27 жовтня 2021 о год. 20:00.
Повторіня в суботу і неділю (30-31 жовтня 2021) о год.14:00.

- - - - - - - - - - - - -

Dzisiaj na Łemkowszczyźnie próżno szukać Nikiforоwej czy Kuziakоwej szachownicy – różnokolorowych kawałków ról, tym czy tamtym zasianych, rozłożonych po pagórkach i dolinach nie tylko Radocyny, Długiego, Czertyżnego, Lipnej czy Ciechani… W wioskach, do których Łemkowie powrócili, też ich już nie widać. Żniwa, bo o nich będzie mowa, możemy poznać już tylko z opowiadań Łemków, którzy pamiętają je ze swoich młodych lat. Pan Grzegorz Hładyk z Kunkowej w rozmowie z Marią Wirchniańską opowie, jak przebiegały żniwa kiedyś na Łemkowszczyźnie. Dowiecie się, kiedy i jakie ziarna siano, które z nich miały największe wymagania oraz co i w jakiej kolejności robiło się podczas żniw.

Emisja programu w środę 27 października 2021 o godzinie 20:00.
Powtórki w sobotę i niedzielę (30-31 października 2021) o godz. 14:00.


лінорит Василя Мадзеляна / linoryt Wasyla Madzelana