Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Джезовы Карпаты / Jazzowe Karpaty

Ансамбль Ре-Карпаты то група молодых, здібных і креативных джезовых музиків, котры в своій творчости сігают до карпацкого джерела, народной музикы мешканців гір. Мельодиі, мотивы, музичны акценты - цілий ряд спільных і окремых елементів, што возносят ся понад границями, єднают і одділяют од себе спадковину поєдных народів в Карпатах. Тото вшытко становит основу і пункт однесіня для інтерпретаций і авторскых аранжів ансамблю Ре-Карпаты, што народным сьпіванкам надає автентичний для гнешнього творцях выраз. В проґрамі Радіо Лемко будеме гостити єдного з основателів групы, Марка Тутко, котрого лемківскє коріня і привязаня до свого перебивают ся тіж в репертуарі ансамблю. При нагоді проґраму оповіме о велькым кроці Ре-Карпат - дебіютовій плыті, котра юж записана чекат свого выданя. Але не годно лем ждати, а щестю треба дакус помочы. Тепер мы, дорогы слухачы, можеме мати в тім ділі свій вклад і підперти молодых артистів в створіню альбуму. О деталях і можливостях почытате під мотузком збіркы: https://zrzutka.pl/mp8grf Щыро заохочаме до помочы і послуханя нашой бесіды в Радіо Лемко.

Премієра проґраму в середу 03.11.2021 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

- - - - - - - - - -

Zespół Re-Karpaty to grupa młodych, zdolnych i kreatywnych jazzowych muzyków, którzy w swojej twórczości sięgają do karpackiego źródła, tradycyjnej muzyki mieszkańców gór. Melodie, motywy, akcenty muzyczne - całe spektrum wspólnych i odrębnych elementów, unoszących się ponad granicami, jednoczą i oddzielają od siebie spuściznę poszczególnych narodów w Karpatach. To wszystko stanowi podstawę oraz punkt odniesienia do interpretacji i autorskich aranży zespołu Re-Karpaty, nadającemu tradycyjnym pieśniom autentyczny dla dzisiejszego twórcy wyraz. W programie Radio Lemko gościć będziemy jednego z założycieli grupy, Marka Tutko, którego łemkowskie korzenie i przywiązanie do swego przebija się również w repertuarze zespołu. Przy okazji programu opowiemy o wielkim kroku Re-Karpat - debiutanckiej płycie, która już zapisana czeka na swoje wydanie. Ale nie sposób tkwić w biernym oczekiwaniu, a szczęściu należy nieco pomóc. Teraz my, drodzy słuchacze, możemy mieć w tym dziele swój wkład i wesprzeć młodych artystów w stworzeniu albumu. O szczegółach i możliwościach poczytacie pod linkiem zbiórki: https://zrzutka.pl/mp8grf Serdecznie zachęcamy do pomocy i wysłuchania naszej rozmowy w Radio Lemko.

Premiera programu w środę 03.11.2021 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.