Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Слухай нас!

Байкы, што помагают зрозуміти / Bajki, które pomagają zrozumieć

На війну нихто з нас не был готовий, в тім нелегкім часі пришло нам думати і діяти інакше, сьвіт вывернул ся горізнач. Вшыткы діточкы чуют, же штоси недобре ся водит, але не годны зрозуміти тоты зміны. Праві зато польска психоложка Аліция Сафажыньска-Платос в порозумліню з іншыма психологами створила цикль терапевтичных байок для наймолодшых, з думком о дітях з Украіны і з іншых держав, котры гостят украіньскы родины. Маме для Вас чудову вістку - вшыткы сесы оповіданкы можете найти на страні Potrzeba Fantazji, годны сте іх безплатні побрати в розмаітых языковых версиях і выдрукувати, штобы діточкы могли помалювати ілюстрациі. Барз заохочаме! Тот прекрасний проєкт то ініциятива од серця, котра фурт ся розвиват, влучыли ся в ню розмаіты фахівці, м.ін. перекладачы, ґрафічка і лекторы. Наша редакторка, Оксана Грабан-Ліхтаньска, котру знате з лемківскых авдіокнижок, рішыла як філолог украініста выкорыстати своє знаня языка і подарувала свій голос для украіньского награня. Хцеме тоты байкы запрезентувати діточкам з Украіны, котры гостят в Вашых хыжах, але очевидні просиме вшыткых нашых наймолодшых слухачів. Сме переконаны, же так як лісовы і польовы мышкы з байочок, годны будут ся порозуміти і найти спільну бесіду.

Премієра проґраму в середу 13.04.2022 о год. 19:00. Повторіня в суботу і неділю (16-17.04) тіж о год. 19:00.

- - - - - - - - - - - - -

Na wojnę nikt nie był przygotowany, w tym niełatwym czasie przyszło nam inaczej myśleć i funkcjonować, świat wywrócił się do góry nogami. Wszystkie dzieci czują, że coś niedobrego się dzieje, ale nie potrafią tych zmian zrozumieć. Właśnie dlatego polska psycholożka Alicja Safarzyńska-Płatos w porozumieniu z innymi psychologami stworzyła cykl bajek terapeutycznych dla najmłodszych, z myślą o dzieciach z Ukrainy i innych państw, które goszczą ukraińskie rodziny. Mamy dla Was wspaniałą wiadomość - wszystkie te opowieści możecie znaleźć na stronie Potrzeba Fantazji, możecie je bezpłatnie pobrać w rozmaitych wersjach językowych i wydrukować, aby dzieciaki mogły samodzielnie pomalować ilustracje. Bardzo zachęcamy! Ten przepiękny projekt to inicjatywa od serca, która wciąż się rozwija, włączyli się w nią różni fachowcy, m.in. tłumacze, graficzka i lektorzy. Nasza redaktorka, Oksana Graban-Lichtańska, którą znacie z łemkowskich audiobooków, jako filolog ukrainista postanowiła wykorzystać swoją znajomość języka i użyczyła swojego głosu dla ukraińskiego nagrania. Chcemy te bajki zaprezentować dzieciom z Ukrainy, które goszczą w Waszych domach, ale oczywiście zapraszamy wszystkich naszych najmłodszych słuchaczy. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak leśne i polne myszki z bajek, będą w stanie się porozumieć i znaleźć wspólny język.

Premiera programu w środę 13.04.2022 o godz. 19:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (16-17.04) również o godz. 19:00.


ілюстрация Ксені Потемпы до терапевтичних байок Аліциі Сафажыньской-Платос
ilustracja Kseni Potępy do bajek terapeutycznych Alicji Safarzyńskiej-Płatos
(źródło/джерело: https://potrzebafantazji.com/bohaterowie/)