Radio-Lemko

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Słuchaj nas!

Атос по мойому / Athos po mojemu

Наш редакцийний камрат, Данько Горощак, кінцьом квітня того рока выбрал ся в поломничество на Святу Гору Атос (Афон). Самотню звану Загорідком Божой Матери, в якій веце, як тисяч років правослявны монахы цілий час молят ся до Бога. По повороті з того уникального і чудового місця рішыл поділити ся з Вами своіма спостережынями і передуманями, зато просит Вас на прогульку по "його" Атосі, стежками, якы сам перешол і місцями, якы сам виділ. В авдициі почуєте творы Марціна Абійского, котрий медже іншыма вчыл ся візантийского сьпіву в Народній Консерваториі і студиювал теольоґію в Атеньскім Університеті. Мож повісти, же є найвекшым знавцьом візантийской музикы в Польщи, часто іздит на Атос, де монахів вчыт сьпіву. Щыро просиме выбрати ся в тоту духову дорогу разом з Даньком, в поломничество на Святу Гору Атос.

Премієра проґраму в середу 24 мая 2023 о год. 20:00. Повторіня в суботу і неділю (27-28.03) о год. 14:00.

Заохочаме одвидіти канал Ютуб Марціна Абійского і його конто на Спотіфай.

- - - - - - - - - - - -

Nasz redakcyjny kolega, Daniel Horoszczak, pod koniec kwietnia tego roku wybrał się na pielgrzymkę na Świętą Górę Athos. Samotnię zwaną Ogrodem Matki Bożej, na której od ponad tysiąca lat prawosławni mnisi nieustannie wznoszą modlitwy do Boga. Po powrocie z tego unikalnego i niesamowitego miejsca postanowił podzielić się z Wami swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami, dlatego zaprasza Was na spacer po "jego" Atosie, po ścieżkach, które sam przeszedł, po miejscach, które sam zobaczył. W audycji usłyszycie utwory Marcina Abijskiego, uczył się on m.in. śpiewu bizantyjskiego w Konserwatorium Narodowym i studiował teologię na Uniwersytecie Ateńskim. Można śmiało powiedzieć, że jest największym znawcą muzyki bizantyjskiej w Polsce, często bywa na Atosie, gdzie uczy mnichów śpiewu. Serdecznie zapraszamy wybrać się w tę duchową podróż razem z Danielem, z pielgrzymką na Świętą Górę Athos.

Premiera programu w środę 24 maja 2023 o godz. 20:00. Powtórki w sobotę i niedzielę (27-28.03) o godz. 14:00.

Zachęcamy do odwiedzenia kanału YouTube Marcina Abijskiego i jego konta na Spotify.Знимкы Dанька Горщака і Кирила Панцюка
Zdjęcia Daniela Horoszczaka i Kyryła Panciuka