Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Слухай нас!

Як Марко Фурман «Шолтысом» стал / Jak Marko Furman został „Szołtysem”

105 років тому на сьвіті появило ся тритомове опус маґнум отця Емілияна Кубека (1857–1940), грекокатолицкого священника, языкознавця, публициста і писателя. Богатырям повісти "Марко Шолтыс" голос дали мешканці села Снаків коло Бардійова, в якым то селі отец Кубек душпастырювал 18 років, закля пішол на еміґрацию до Штатів. В книжці можна сьлідити долю Марка Фурмана і його нелегку дорогом од бідака до богатого пана, годны сме попри тім познати сельскє жытя і язык Русинів в періоді од 70. років XIX столітя аж по рік 1917. Грицко Суханич просит Вас на літерацку подорож в давны часы, медже мешканців полудньовых схылів Карпат.

Премієра проґраму в середу 7 червця 2023 о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю (10-11.06) о год. 14:00.

- - - - - - - - -

105 lat temu ujrzało światło dzienne trzytomowe opus magnum księdza Emiliana Kubeka (1857–1940), greckokatolickiego duchownego, językoznawcy, publicysty i pisarza. Bohaterom powieści "Marko Szołtys" swojego głosu użyczyli mieszkańcy wsi Snakov koło Bardejowa, gdzie ksiądz Kubek był kapłanem przez 18 lat, zanim wyjechał na emigrację do USA. W książce możemy śledzić losy Marka Furmana, jego niełatwą drogę od biedaka do zamożnego pana, a przy tym poznamy wiejskie życie i język Rusinów w okresie od lat 70. XIX wieku, aż do roku 1917. Hrycko Suchanycz zaprasza na podróż w dawne czasy, pomiędzy mieszkańców południowych stoków Karpat.

Premiera programu w środę 7 czerwca 2023 o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę (10-11.06) o godz. 14:00.