Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Слухай нас!

Великодны традициі вчера і гнес / Wielkanocne tradycje wczoraj i dziś

Перед нами Велькій Тыжден, час задуманя, вытишыня і рыхтуваня – в першім ряді того духового, котре взміцнят наше пережываня радости з Господнього Воскресіня, а тіж чысто приземного. Разом з близкыма пишеме писанкы, печеме святочны паскы, прикрашаме великодний кошык, жебы згідні з традицийом сісти родинні до стола і накормити тіло свяченом стравом. Час свят то нагода, жебы припамятати звыкы нашых дідів принесены з Лемковины. Што до гнеска робиме як нашы предкы? Чи святкуєме так само? Просиме на рефлексийну бесіду Янкы Ґрич з Анном Олесьнєвич, котры в тім передвеликоднім часі пригадали сой празднуваня з давных років. А може і в Вашій родині сут традициі, котры вартат привернути?

Проґрам будеме пущати двараз в неділю 28 квітня о год. 14:00 і год. 20:00. Просиме!

- - - - - - - - - - - - - -

Przed nami Wielki Tydzień, czas zadumy, wyciszenia i przygotowań – przede wszystkim duchowych, które wzmacniają nasze przeżywanie radości ze Zmartwychwstania Pańskiego, ale też całkiem przyziemnych. Wspólnie z bliskimi piszemy pisanki, pieczemy świąteczne paski, ozdabiamy wielkanocny koszyk, by zgodnie z tradycją zasiąść rodzinnie do stołu i nakarmić ciało święconą strawą. Czas świąt to okazja do tego, by przypomnieć zwyczaje naszych dziadków, przyniesione przez z nich z Łemkowyny. Co do dzisiaj robimy jak nasi przodkowie? Czy świętujemy tak samo? Zapraszamy na refleksyjną rozmowę Janiny Grycz z Anną Oleśniewicz, które w tym w przedwielkanocnym czasie przypomniały świętowanie z dawnych lat. A może i w Waszej rodzinie są tradycje, które warto przywrócić?

Program będzie emitowany dwukrotnie w niedzielę 28 kwietnia o godz. 14:00 i godz. 20:00. Zapraszamy!


Анна Олесьнєвич (перша з ліва) з членами лемківского ансамблю Розтока
Anna Oleśniewicz (pierwsza z lewej) z członkami łemkowskiego zespołu Roztoka