Radio-Lemko

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Słuchaj nas!

Честуйте ся! / Częstujcie się!

Такыма словами нагварят чытачів до прібуваня смаків Лемковины Ґражыня Бетлей-Фурман – авторка книжкы о лемківскій кухни з Ріпок. Публикация выдавництва Лібра, з котрой вызерают смаковиты для очів кадры, містит парудесят переписів на стравы, што были хлібом насущым Лемків перед выселіньом і по поворотах на рідну землю. Найдете гын тіж оповіст о саді Петра Свиста, Лемківскій Ватрі, велийнім і великоднім празднуваню. З авторком книжкы зышли сме ся в Ріпках, де в своім ґаздівстві Свистовий Сад зорґанізувала презентацию і смакуваня страв. Побесідували сме о Ріпках з давных років і споминах дітиньства, смаках вынесеных з родинной хыжы, страв вареных на жывім огни. Дозволиме сой перемінити лемківскє прошыня до стола, тай речеме... Та влучте, та послухайте, та не дайте ся просити!

Премієра проґраму в середу 10 липця 2024 рока о год. 20:00, повторіня в суботу і неділю о год. 14:00.

- - - - - - - - - - - -

Takimi słowami nakłania czytelników do próbowania smaków Łemkowyny Grażyna Betlej-Furman – autorka książki o łemkowskiej kuchni z Ropek. Publikacja wydawnictwa Libra, z której wyglądają smakowite dla oczu kadry, zawiera kilkadziesiąt przepisów na potrawy, będące chlebem powszednim Łemków przed wysiedleniem i po powrotach na rodzimą ziemię. Znajdziecie również opowieść o sadzie Petra Swysta, Łemkowskiej Watrze, wigilijnym i wielkanocnym świętowaniu. Z autorką książki spotkaliśmy się w Ropkach, gdzie w swoim gospodarstwie agroturystycznym Swystowy Sad zorganizowała prezentację i degustację potraw. Porozmawialiśmy o Ropkach z dawnych lat i wspomnieniach dzieciństwa, smakach wyniesionych z rodzinnego domu, potraw przyrządzanych na żywym ogniu. Pozwolimy sobie sparafrazować słowa łemkowskiego zaproszenia do stołu... Włączcie, posłuchajcie, nie dajcie się prosić!

Premiera programu w środę 10 lipca 2024 roku o godz. 20:00, powtórki w sobotę i niedzielę o godz. 14:00.
Презентация книжкы Ґражыны Бетлей-Фурман "Честуйте ся! Кухня лемківска з Ріпок" (фот. Володислав Грабан)
- - - - - - - - - - -
Prezentacja książki Grażyny Betlej-Furman "Częstujcie się! Kuchnia łemkowska z Ropek" (fot. Władysław Graban)