Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Слухай нас!

Лемкыня на AGH / Łemkini na AGH

Ганця Шмайда, котра єдина в своім році писала матуру з лемківского, оборонила уж інжынєрску працю на AGH  Вказала в ній поселіня люди лемківской народности на основі спису з 1921 р. Пізрийте, в якiм облечыню пришла на оборону! Аж ся серце тішыт, же маме такых здібных молодых Лемків, што стоят о своє  Браво, Ганцю! ?
- - - - - - - - - - - - - - -
Ania Szmajda, która w swoim roczniku jako jedyna pisała maturę z łemkowskiego, obroniła już pracę inżynierską na AGH  Przedstawiła w niej osiedlenie ludności narodowości łemkowskiej na podstawie spisu z 1921 r. Zobaczcie, w jakim stroju przyszła na obronę! Aż się serce raduje, że mamy takich zdolnych młodych Łemków, którzy dbają o swoje  Brawo, Aniu! ?


źródło: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Facebook