Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Слухай нас!

"Лемківска книжочка" отримала нагороду / "Łemkowska książeczka" otrzymała nagrodę


2 лютого в Познаню были сме на урочыстім вручыню нагорід в 27. Перегляді Краєзнавчой і Туристичной Книжкы ? "Лемківска книжочка" авторства Полі Бялковской і Анны Рыдзанич, выдана през Фундацию Стара Дорога, отримала ІІІ місце в катеґориі "Выдавництва для діти" ? Ведучий жырі, Януш Здебскі, звернул увагу на публикациі посвячены етнічным ґрупам, "аж і єдна книжка вказала ся двоязычні, тіж по лемківскы" - повіл. Думаме, же тоты слова то велькє выріжніня для того выданя. Авторам щыро ґратулюєме, чытачів заохочаме сягнути по "Лемківску книжочку" і презентуєме Вам коротку фотореляцию ?- - - - - - - - - - - - - -2 lutego w Poznaniu uczestniczyliśmy w uroczystym wręczeniu nagród w 27. Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej ? "Łemkowska książeczka" autorstwa Poli Białkowskiej i Anny Rydzanicz, wydana przez Fundację Stara Droga, otrzymała III miejsce w kategorii "Wydawnictwa dla dzieci" ? Przewodniczący jury, Janusz Zdebski, zwrócił uwagę na publikacje poświęcone grupom etnicznym, "nawet jedna z nich ukazała się dwujęzycznie, również po łemkowsku" - powiedział. Myślimy, że słowa te są ogromnym wyróżnieniem dla niniejszego wydania. Autorom serdecznie gratulujemy, czytelników zachęcamy, aby sięgnąć po "Łemkowską książeczkę" i prezentujemy Wam krótką fotorelację ?