Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Слухай нас!

30. Лемківска Ватра в Лугах / 30. Łemkowska Watra w Ługach

Дорогы Ватряне!

Як писали сме на нашій страні, прото же епідемія коронавіруса вплынула на ситуацию в Польщи і на сьвіті, того рока фестіваль Лемківска Ватра в Лугах перенесли на 28-29 серпня. Штобы зменшыти можливіст захворіня, орґанізатор ватры – Стоваришыня Лемко Тавер – рішыл ввести ограничыня в кількости участників. До того учащаючы будут прошены подати своі даны, котры потрібны будут до контакту, кєбы выступил припадок захворіня. Орґанізаторы просят утримати суспільний дистанс, а кєд тото неможливе – вкрывати ґамбу і ніс, тай хоснувати іншы середкы особистой охороны. В поєдных пунктах на терені ватры найдете плыны до дезинфекциі, а верхы столів і іншы ужытковы місця будут заєдно чыщены.

28 серпня Лемкы празднуют церковне свято Успіня Пресвятой Богородиці, під том покровом є тіж православна церков в Лугах, котра находит ся недалеко ватровиска. Того дня о год. 11:30 буде правлена Служба Божа.

Концерты на ватряній сцені зачнут ся в пятницю о год. 18:00, а розпаліня ватры буде в суботу о год. 16:00.

На ХХХ Лемківскій Ватрі в Лугах выступлят м.ін.:
Бурян, Дуляровы Братя, Ручай, Серенча, Кучерикы, Оркєстра Св. Миколая, Лемко Тавер, Горицвіт, Ґося Паука Бенд, Дядя Діма і Ко

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drodzy Watrowicze!

Jak pisaliśmy na naszej stronie, z uwagi na to, że epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację w Polsce i na świecie, w tym roku festiwal Łemkowska Watra w Ługach przeniesiony został na 28-29 sierpnia. W celu zmniejszenia ryzyka zachorowań organizator watry – Stowarzyszenie Lemko Tower – podjął decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w ilości uczestników. Ponadto goście proszeni będą o podanie swoich danych, które potrzebne są do kontaktu w przypadku wystąpienia zachorowań. Organizatorzy proszą o utrzymanie dystansu społecznego, a jeśli nie jest to możliwe – zakrywanie ust i nosa oraz korzystanie z innych środków ochrony osobistej. W poszczególnych punktach na terenie watry będzie można skorzystać z płynów do dezynfekcji, a stoły i inne powierzchnie użytkowe będą regularnie czyszczone.

28 sierpnia Łemkowie obchodzą cerkiewne święto Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, pod tym wezwaniem jest również prawosławna cerkiew w Ługach, która znajduje się niedaleko watrowiska. Tego dnia o godz. 11:30 odprawiona będzie liturgia.

Koncerty na watrowej scenie rozpoczną się w piątek o godz. 18:00, a rozpalenie watry odbędzie się w sobotę o godz. 16:00.

Na XXX Łemkowskiej Watrze w Ługach wystąpią m.in.:
Burjan, Dollars Brothers, Ruczaj, Serencza, Kuczeryky, Orkiestra Św. Mikołaja, Lemko Tower, Goryzvit, Gosia Pauka Band, Diadia Dima i Ko