Радио Лемко

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Слухай нас!

Гмер Ярослав Теплий / Zmarł Jaroslav Teply

Дішла до нас прикра вістка од лемківской громады в Украіні. В 61. році жытя гмер Ярослав Теплий – композитор, сьпівак, музикознавец, писатель, поета, етноґраф, суспільний діяч. Пребарз заслужены для нашой культуры, долгы рокы стояли о спадковину предків і плеканя лемківскых вартости, посвячали тому свою працю на розмаітых полях, од діяльности выдавничой, през активне суспільне діяня, по сценічны выступы зо свойом женом Валентином в дуеті Червоне та Чорне. Выславляме глубокій жаль і єднаме ся в болю з родином і приятелями. Вічная Памят!

- - - - - - - - - - - - - - - -

Dotarła do nas przykra wiadomość od łemkowskiej społeczności na Ukrainie. W wieku 61 lat zmarł Jaroslav Teply – kompozytor, śpiewak, muzykoznawca, pisarz, poeta, etnograf, działacz społeczny. Niezwykle zasłużony dla naszej kultury, przez długie lata troszczył się o spuściznę przodków i dbał o łemkowskie wartości, poświęcał temu swoją pracę na rozmaitych polach, od działalności wydawniczej, przez aktywne działanie społeczne, po występy sceniczne wraz z żoną Walentyną w duecie Czerwone ta Czorne. Wyrażamy głęboki żal i łączymy się w bólu z rodziną oraz przyjaciółmi zmarłego. Wicznaja Pamiat!