Radio-Lemko

Logo Radio Lemko
Kanał na YT Fanpage na FB

Z obczyzny na Łemkowszczyznę

Де ся залягне, там тягне - повідат лемківска пригварка. Мож чути привязаня до землі предків, хоц чловек вродил ся і выховал на выгнаню? Фільм о вертаню на Лемковину, о тім, як ся зышли Лемкы з чуджыны з Лемками в рідных горах. De sia zalahne, tam tiahne - mówi łemkowskie powiedzenie. Można odczuwać przywiązanie do ziemi przodków, choć człowiek urodził się i wychował na wygnaniu? Film o powrocie na Łemkowszczyznę, o tym, jak spotkali się Łemkowie z obczyzny z Łemkami w rodzimych górach.